Werkwijze bij gedragstherapie

Loopt u tegen een probleem aan met uw hond, dan kan gedragstherapie de oplossing zijn. Soms zal eerst een medische oorzaak uitgesloten moeten worden en zal ik u adviseren om eerst een onderzoek bij de dierenarts te laten doen. Blijkt er geen medische oorzaak voor het probleemgedrag te zijn, dan kunnen we aan de slag met een gedragsconsult.

Valt de keuze op gedragstherapie, dan maken we een afspraak voor een consult bij u thuis. U ontvangt dan van mij een uitgebreide vragenlijst, die u voor het consult ingevuld aan mij terugstuurt. Indien mogelijk filmt u het probleemgedrag van uw hond en stuurt dit materiaal met de ingevulde vragenlijst naar mij toe. Zo kan ik alvast wat voorbereidend werk doen, voordat ik bij u op consult kom.
Vervolgens vindt het consult bij u thuis plaats.

Dit consult duurt ongeveer 1,5 uur.  Bij complexe of meervoudige problemen kan meer intensieve begeleiding nodig zijn. U kunt dan kiezen voor het plusconsult. Het plusconsult duurt 2,5 uur, wat in overleg te verdelen is over 1 of 2 afspraken.
Tijdens het consult observeer ik en analyseer ik het gedrag van uw hond. Verder vindt er een gesprek plaats met alle betrokkenen. Aan de hand van alle bevindingen, zal ik de oorzaken van het probleemgedrag aan u uitleggen en kom ik tot een diagnose en een advies dat specifiek is voor uw situatie en uw hond. Indien mogelijk gaan we ook meteen aan het werk met oefeningen.

Vervolgens kunt u 3 maanden na het consult advies vragen via de mail of de telefoon. U houdt mij op de hoogte van veranderingen in het gedrag van uw hond en ik zal aan de hand daarvan aanvullingen en extra tips geven.

Mocht u na het consult nog behoefte hebben om onder begeleiding te trainen, dan kunt u hiervoor één of meerdere privélessen boeken.