Werkwijze bij gedragstherapie

Loopt u tegen een probleem aan met uw hond, dan kan gedragstherapie de oplossing zijn. Er zijn drie mogelijke trajecten van gedragstherapie, afhankelijk van de ernst/complexiteit van het probleem en de mate waarin u begeleiding wenst. Meer info over de verschillende trajecten vindt u verderop op deze pagina.

Als u gedragstherapie overweegt, kunt u contact opnemen via de mail of telefoon.Tijdens dit eerste contact wordt bekeken of er ook daadwerkelijk gedragstherapie moet worden ingezet, en zo ja, welke van de drie trajecten dan het beste bij u past. Tijdens dit eerste gesprek worden er nog geen adviezen gegeven; het is onmogelijk om een goed advies te geven, zonder eerst de hond te hebben geobserveerd.

Valt de keuze op gedragstherapie, dan maken we een afspraak voor een consult bij u thuis. U ontvangt dan van mij een uitgebreide vragenlijst, die u voor het consult ingevuld aan mij terugstuurt. Indien mogelijk filmt u het probleemgedrag van uw hond en stuurt dit materiaal met de ingevulde vragenlijst naar mij toe. Zo kan ik alvast wat voorbereidend werk doen, voordat ik bij u op consult kom.
Vervolgens vindt het consult bij u thuis plaats. Dit duurt, afhankelijk van het gekozen traject ongeveer  1,5 tot 2,5 uur. Ik observeer en analyseer het gedrag van uw hond. Indien nodig zal ik gedragstesten uitvoeren. Verder vindt er een gesprek plaats met alle betrokkenen. Aan de hand van alle bevindingen, zal ik de oorzaken van het probleemgedrag aan u uitleggen en kom ik tot een diagnose en een advies dat specifiek is voor uw situatie en uw hond. Indien mogelijk gaan we ook meteen aan het werk met oefeningen.

In de week na het consult ontvangt u van mij via de mail een kort stappenplan als u het korte traject hebt gekozen of een uitgebreid verslag als u één van de andere trajecten hebt gekozen, met daarin de uitkomsten van het consult en het therapieplan waar u zelf mee aan de slag kunt. Bij het standaard traject en het uitgebreide traject kunt u dan nog tot 3 maanden na het consult advies vragen via de mail of de telefoon. Bij het uitgebreide traject is bovendien een tweede consult inbegrepen, waarbij we het therapieplan in de praktijk gaan oefenen of waar nodig aanpassingen maken.

U kunt kiezen uit de volgende trajecten bij gedragstherapie:

Kort traject – € 95,- (+ eventuele reiskosten)
Hierbij is inbegrepen:
– Voorbereiding door mij, aan de hand van een vragenlijst die u van te voren invult.
– Consult dmv huisbezoek met observatie, diagnose, adviezen en tips om het probleem aan te pakken (duur ong. 1,5 – 2 uur).
– Kort stappenplan.
Dit korte traject is bedoeld voor als uw hond niet meer dan één probleem heeft en dat probleem nog niet lange tijd aanwezig is. Als u merkt dat uw hond gedrag is gaan vertonen dat u liever niet ziet en merkt dat dit gedrag aan het toenemen is. U wilt graag tijdig ingrijpen, voordat het ongewenste gedrag een ernstig probleem gaat worden.

Standaard traject – € 120,- (+ eventuele reiskosten)
Hierbij is inbegrepen:
– Voorbereiding door mij, aan de hand van een vragenlijst die u van te voren invult.
– Consult dmv huisbezoek met observatie, diagnose, adviezen en tips om het probleem aan te pakken (duur ong. 2 – 2,5 uur).
– Uitgebreid verslag met uitleg over de oorzaken van het probleem en een stappenplan op maat.
– Ondersteuning per mail of telefoon tot 3 maanden na het huisbezoek.
Dit standaard traject is voor als uw hond het probleemgedrag al langere tijd laat zien of als er meerdere problemen zijn die met elkaar samenhangen. Ook kan het zo zijn dat uw hond al een tijdje ongewenst gedrag liet zien, maar dat het de laatste tijd is verergerd.

Uitgebreid traject – € 160,- (+ eventuele reiskosten)
Hierbij is inbegrepen:
– Voorbereiding door mij, aan de hand van een vragenlijst die u van te voren invult.
– Consult dmv huisbezoek met observatie, diagnose, adviezen en tips om het probleem aan te pakken (duur ong. 2 tot 2,5 uur).
– Uitgebreid verslag met uitleg over de oorzaken van het probleem en een stappenplan op maat.
– Een vervolgconsult voor training en bijsturing een aantal weken na het eerste consult.
– Ondersteuning per mail of telefoon tot 3 maanden na het ontvangen van het verslag.
Dit traject is bedoeld voor probleemgedrag dat al langere tijd bestaat en waarbij leerervaringen van de hond dit gedrag al langere tijd in stand hebben gehouden of hebben verergerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan agressie of angst die al langer aanwezig is. Of als uw hond meerdere problemen heeft. In zulke gevallen is meer begeleiding om het gedrag succesvol aan te pakken vaak wenselijk en vindt er dus een tweede consult plaats om onder begeleiding in de praktijk te oefenen met het aanpakken van het gedrag, of eventueel aanpassingen te doen in de training.
Ook als uw hond een eenvoudig probleem heeft of een probleem dat nog niet zo lang bestaat, maar u toch graag wat meer begeleiding wenst in uw training, kunt u kiezen voor dit traject.

Welk traject kiezen?
Weet u niet zeker welk traject voor u het meest geschikt is? Geen probleem. U kunt altijd via telefoon of mail contact opnemen, zodat we kunnen overleggen welk traject het beste aansluit bij uw wensen en het gedrag van uw hond.

Ik vind het belangrijk dat iedereen die tegen een probleem aanloopt met zijn of haar hond, hulp in kan roepen. Als de kosten op dit moment de belangrijkste reden zijn om geen advies te vragen, neem dan contact met mij op. In overleg kunnen we zoeken naar een passende oplossing (bijvoorbeeld gespreide betaling).